top of page

1. Wczesna opieka i edukacja.

Żłobek obejmuje grupę wiekową od 0–3 lat. Opieka w tych placówkach jest odpłatna,  decyzję o uczęszczaniu dziecka do żłobka podejmują jego rodzice lub prawni opiekunowie

bottom of page