top of page

Іспит за восьмий клас

Іспит у восьмому класі охоплює знання та вміння, визначені основною навчальною програмою загальної освіти щодо вибраних предметів, які викладаються в I-VIII класах. 

Основна інформація

Іспит у восьмому класі є обов'язковим іспитом, що означає, що кожен учень повинен здати його, щоб закінчити школу. Немає мінімального балу, який повинен набрати учень, тому іспит за восьмий клас пропускати не можна. 

Іспит у восьмому класі проводиться письмово. Восьмикласник складає іспит з трьох обов'язкових предметів:

1. Польська мова

2. математика

3. сучасна іноземна мова (англійська)

2

Хід іспиту ósmoklasisty 

Іспит у восьмий клас відбувається у травні. Студент, який не склав іспит до цієї дати за станом здоров’я або причинами, складає його в червні. 

Іспит у восьмому класі проводиться три дні поспіль:  

1.День перший - іспит з польської мови, який триває 120 хвилин 

2 день - ЗНО з математики, який триває 100 хвилин 3 день - 3 день - ЗНО з сучасної іноземної мови, який триває 90 хвилин . 

4. На іспит учень приносить тільки письмове приладдя: ручку з чорним чорнилом, а на іспит з математики ще й лінійку. Під час іспиту не можна використовувати калькулятор. Вам також заборонено проносити будь-яке телекомунікаційне обладнання . 

3

Завдання на ЗНО восьмого класу

Екзаменаційна відомість з кожного предмету включатиме як закриті завдання (тобто в яких учень обирає одну відповідь із кількох поданих), так і відкриті завдання (тобто в яких учень самостійно формулює відповідь).

bottom of page